Nieuwe opleidingsmodule: Hoogspanning

Sinds oktober 2016 is het mogelijk de opleiding hoogspanning voor de scheepvaart te volgen in ons opleidingscentrum. Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Quercus.

Nieuwe procedure infosessies

Sinds oktober 2015 is er elke maandagnamiddag (behalve tijdens de schoolvakanties) om 13u een infosessie en screening. Tijdens dit infomoment ontvangt u alle nodige informatie omtrent onze opleidingen STCW AII/1 (stuurman) en STCW AIII/1 (werktuigkundige).

Indien u interesse heeft in het bijwonen van dergelijke infosessie en screening, gelieve dit ten laatste de vrijdag voordien, uiterlijk tegen 12u, te laten weten aan Sofie Neels via mail (sofie.neels@vdab.be) of per telefoon op nummer 050/59.03.13.

Vaar de juiste koers !

In het Maritiem Opleidingscentrum van de VDAB te Zeebrugge bieden we STCW-opleidingen, 'safety'-opleidingen en 'offshore'-opleidingen aan. 

Onze STCW-opleidingstrajecten voor 'deck' (dek) en 'engine' (motoren) zijn praktijkgericht en modulair opgebouwd. Modules zoals GMDSS (communicatie), ECDIS (elektronische navigatie) en ISPS (beveiliging) kunnen los van een traject gevolgd worden. Alle opleidingen worden erkend door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit die vaarbevoegdheidsbewijzen aflevert.

Ook de 'safety'-opleidingen (veiligheid) kunnen los van een traject gevolgd worden. Sinds kort bieden we, conform de Manila Amendments, 'refreshers' aan.

Ons groeiend aanbod 'offshore'-opleidingen, waarvan een deel internationaal erkend door OPITO, vormt een perfecte aansluiting op bovenstaande trajecten en/of modules. 

Om dit alles te verwezenlijken beschikken wij over een uitgebreid en geavanceerd simulatorpark, een ruim assortiment didactisch materiaal, eigen vaartuigen en dekkraan met ponton. 

Opleidingen op maat zijn bespreekbaar.

Vaar de juiste koers: kies een opleiding in het VDAB Maritiem Centrum te Zeebrugge!

Vaar de juiste koers !

Andere Opleidingen

ISO Certificaten